Geschiedenis

Ronde van Kloosterburen is al niet meer weg te denken uit de zomer agenda van Kloosterburen. In 1954 was de eerste wieler wedstrijd. Toen alleen voor heren en een langere afstand dan de huidige, Het parcours liep toen over de Dijksterweg.  In 1981 werd de voorlopig laatste wedstrijd gereden er was geen animo meer bij sponsoren, organisatie en rijders.
Oud renner Jan Konijn keek altijd met veel goede herinneringen terug op de wedstrijden in Kloosterburen. Het moest toch mogelijk zijn De Ronde van Kloosterburen nieuw leven in te blazen. Hij wist een aantal inwoners van Kloosterburen enthousiast te krijgen. In 2011 werd de 31-ste Ronde van Kloosterburen gereden. Onder het publiek oud burgemeester Leegwater, vroeger een van de organisatoren.
Van een wedstrijd alleen voor heren is het een veel breder evenement geworden. de organisatie legt het accent bij de jeugd. De Rabo Dikke Banden Race trekt ieder jaar weer rond de 100 schoolkinderen die meedoen. Het Nationaal jeugdtoernooi neemt eveneens een belangrijke plaats in. Het programma wordt vervolgd met wedstrijden voor vrouwen en heren.

De geschiedenis van de Ronde van Kloosterburen gaat terug tot 1954.

Ronde van Kloosterburen oud 2
Ronde van Kloosterburen oud 3

 

Een verslag uit de oude doos

KLOOSTERBUREN, 26 juni 1954

In een gevecht van onovertrefbaar hoog gehalte, een gevecht waarin als het ware elke millimeter afstand tot het alleruiterste moest worden verdedigd, heeft de Alkmaarder P. J. Bloedjes een grootse zege be­haald in de tweede Ronde van Kloosterburen. Zelden of nooit zagen wij in een wielerwedstrijd een dergelijke zwaar bevochten eindstrijd. Een eindstrijd zo opwindend, dat het talrijke publiek als in explosies van enthousiasme losbarstte in elke van de laatste tien ronden, wan­neer favoriet Bloedjes langs hen heen “scheerde”. Het Hoogeland heeft Zaterdagavond dan ook wielersport hoogtij gezien van ongekend fraai, gehalte. En het waren niet alleen de gewone burgers van Kloos­terburen die in vol enthousiasme waren opgegaan in Bloedjes frame strijd en overwinning.

Met hen deelde ook de burgemeester van Kloos­terburen, de edelachtbare heer M. H. Boerland,in het bruisend en­thousiasme, dat deze fraaie sport avond had opgewekt. De burgemees­ter heeft dan ook niet kunnen nalaten om Bloedjes in een gloedvolle rede te huldigen.Ook de andere renners werd dank en appreciatie gebracht voor hun verrichtingen. Hij volgde daaraan toe de mede­deling: “dat het hem speet, dat hij geen burgemeester was van een gemeente, waar uitsluitend wielrenners wonen.”

Het is er dan ook “heet” toegegaan daar in Kloosterburen. Nog maar nauwelijks was de kruitdamp van het door de burgemeester geloste startschot uit het gezichtsveld van de toeschouwers verdwenen, toen Klaas Wiltjer (Middelstum) reeds een lekke band kreeg.

De altijd graag mee rijdende zeer jonge Schreuder (Groningen) – echter nog geen capaciteit genoeg om in het kielzog zijn oudere leermeesters mee te gaan – was zo sportief om de kans hebbende Wiltjer zijn fiets af te staan. Er waren ruim 20 van de 88 kilometer verreden, toen J. P. Bloedjes en de Beverwijker A. Geldermans uit het reeds zwaar ge­teisterde veld wegsprongen. Scheuneman (Veendam) ging in een heroïsch gevecht achter hen aan en na ronden lange strijd scheen het of hij bij de koplopers aansluiting zou krijgen.

Toen hem daartoe nog slechts enige meters restten, kreeg hij zeer jammer genoeg een lekke band. Wel repareerde hij zeer snel, maar latere materiaal-tegenslagen deden hem onverdiend in het achter­ volgende peloton terechtkomen. De Roo (Emmen) – momenteel beslist uit worm -, Hovingh (Hoogkerk) en de hiervoor reeds genoemde Scheuneman waren de actiefste vertegenwoordigers van het Noorden. Van de „Hollanders” waren dit ontegenzeggelijk Bloedjes en Gelder­mans. Deze twee met Scheuneman hebben de wedstrijd. „gemaakt”. Gedurende het verdene gedeelte der strijd bleven Bloedjes en Gelder­mans op ongeveer 40 seconden voor het hen volgende rennersgroepje rijden. Hun achtervolgers waren: Pafort (Amsterdam), Olivier (Am­sterdam), Lamers (Eindhoven), Hovingh (Hoogkerk), Scheuneman (Veendam) en Bredius (Diemen). Met een ronde achterstand reden Bakx (Amsterdam) en Talens (Hoogeveen). De groep, inziende dat het ruim 10 kilometer voor het einde tijd werd om Bloedjes en Gelder­mans terug te halen, reed met grote snelheid naar de genoemde kop­lopers toe. Deze beantwoordden echter de aanval met een bewonde­renswaardig elan en moreel. Geldermans werd de laatste 5 kilometer de strijd te machtig en alleen Bloedjes kon zich aan de kop hand­haven. De toen alleen aan de kop rijdende Bloedjes ontwikkelde echter zulk een phenomenale tegenstand en verdedigde zijn voorsprong zo “millimeters gewijs”, dat de hem achter volgende groep er niet in slaag­de hem te bereiken. Met 26 seconden voorsprong zegevierde Bloedjes over 37 gestarte tegenstanders.

Amateurs: 1. J. Bloedjes (Alkmaar), tijd over 80 ronden van 1100 m 2 uur 25 min. 5.3 sec.; op 26 sec. 2. Olivier (Amsterdam);, 3. J. Bredius (Diemen); 4. J. Pafort (Amsterdam); 5. A. Geldermans (Am­sterdam); 6. F. Scheunerhan (Veendam); 7. E. Talens (Hoogeveen); 8. J. Lamers (Eindhoven); 9. Bakx (Amsterdam); 10. Sj. Hovingh (Hoog­kerk).

Ronde van Kloosterburen oud 4Ronde van Kloosterburen oud 1

1971 Helm met witte streep Jan Raven
1971, rechts Jan Raven
1971